G-faktor, (1. led fork.f. gr. gyros 'cirkel, omdrejning'), i fysikken mål for elementarpartiklers magnetiske moment. En klassisk snurretop med en vis masse og spin samt en jævn elektrisk ladningsfordeling har pr. definition en g-faktor på 1. Elektroner og andre fundamentale fermioner med et spin på halvdelen af Plancks konstant har en g-faktor nær 2, som forudsagt af Dirac-ligningen. Protoner og neutroner har "mærkelige" g-faktorer, som dog stort set kan forklares ved den måde, hvorpå partiklerne er opbygget af kvarker med en g-faktor på 2.