Grubekeramisk kultur, sydskandinavisk kultur fra yngre stenalder, hvis erhverv var stærkt præget af jagt og fiskeri, herunder sælfangst; bopladser er kendt fra kysterne af Den Skandinaviske Halvø, fra Ålandsøerne i øst til den sydnorske kyst i vest. I Danmark findes bopladserne som små jagtstationer eller som store helårsbeboede pladser på øer og i kystegne omkring Kattegat. Fund fra Kainsbakke-bopladsen ved Grenaa viser, at man her ernærede sig ved lige dele jagt, fiskeri og husdyrbrug. Grubekeramisk kultur adskiller sig materielt fra den samtidige bondekultur ved sine redskaber, der er tilknyttet jagten, fx skafttungepile af flint og benharpuner med hul til fangstline. Som ornamentik på lerkar ses især rækker af finger-, snegle- og pindegruber, deraf betegnelsen grubekeramisk kultur. Ved begravelser blev de ca. 500 år ældre dysser og jættestuer genbrugt.