Gravis, (lat. 'tung', om lyd: 'dyb' ), accenttegn over vokaler, fx è, à. Gravis, efter fransk tradition også betegnet accent grave, kan bl.a. angive, at en vokal udtales med en åben kvalitet, modsat akut accent, é, også benævnt accent aigu, der angiver en mere lukket lyd. Gravis betegner i tonesprog en lav tone. Betegnelsen bruges også om den ordtone i svensk, der findes i flerstavelsesord med ubetonet sidste stavelse, fx fara, ande. Se også accent og diakritiske tegn.