Grøftekant, planteklædte vejkanter; et væsentligt element i den danske natur med et samlet areal på størrelse med Ærøs. Grøftekanter er ofte voksested for indslæbte planter, som kommer fra haver eller marker. Med en moderne vedligeholdelse kan grøftekanterne udvikle sig til en smuk og varieret biotop. Vedligeholdelsen i form af slåning sker bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden, fx for at holde kantpæle og skilte fri. Ofte slår man kun grøftekanten én gang om året, normalt efterår; det fremmer blomstringen hos de planter, der er høje og flerårige. Suppleres med en slåning i forsommeren, fremmes forekomsten af andre planter med lavere vækstformer. Til tider slår man to gange i området nærmest vejbanen, men kun én gang i resten. Desuden kan man efterlade områder, hvor man slår sjældnere; det skaber yderligere variation og gør grøftekanten til et bedre levested for mange insekter. Grøftekanterne er også af stor betydning som yngleplads for fugle, fx lærker.