Goniometer, (af gr. gonia 'vinkel' og metron 'mål'), instrument til måling af vinkler, fx mellem krystalflader. Ved store krystaller benyttes et kontaktgoniometer, hvor to linealer, forbundet med et led og en vinkelskala, lægges langs hver flade. Hvis der kræves større nøjagtighed, benyttes et refleksionsgoniometer, hvor vinklen bestemmes ved drejning af krystallen, idet lys reflekteres fra hver flade og iagttages med en kikkert.