Goliarder, (af fr. goliard, af usikker opr.), omvandrende studenter og deres i vidt omfang lærde og respekterede gejstlige og verdslige lærere. De var aktive fra slutningen af 900-t. indtil midten af 1200-t., da denne form for lærdomsudbredelse blev overflødiggjort af de nye, stationære universiteter. Goliarderne, hvis til tider provokerende og usømmelige adfærd ofte bragte dem på kant med myndighederne, gav i deres sange, de såkaldte vagantviser, bramfrit udtryk for deres syn på religion, politik, vin, kvinder osv.