Gode, vare eller tjenesteydelse, der omsættes på et marked. I økonomisk terminologi karakteriseres et gode ved såvel dets fysiske karakteristika, kvalitet m.m. som ved andre omstændigheder af økonomisk relevans, herunder leveringssted og -tidspunkt og eventuelt den hændelse, der udløser leveringen.