En glug er en mindre åbning i en mur, en dør eller et tag. Gluggen er bestemt til at skaffe lys og luft eller tjene som kighul, undertiden med et lukke af træ eller glas.