Glia, de celler i centralnervesystemet, der ligger mellem nervecellerne, se nervesystem.