Glaukofan-skifer, regionalmetamorf bjergart med mineralet glaukofan. Da et rigt indhold af glaukofan giver bjergarten et blåligt skær, omtales glaukofan-skifre ofte som blåskifre (eng. blueschists). Glaukofan-skifre dannes, når basaltisk materiale, gråvakke-sandsten eller ler, omkrystalliserer under højt tryk (på 15-30 km dybde) og lav temperatur (100-300 °C). Disse specielle betingelser kaldes blueschist facies, en metamorf facies, der findes i tilknytning til subduktionzoner, se metamorfose.