Gilgai, Djævelens pløjemark, svagt bølgende terrænform med små toppe, som især kan findes i subtropiske områder med tørtid og regntid. Gilgai forekommer på jorder, der ligger i et jævnt terræn og har et højt indhold af det kvældende lermineral smectit, såkaldte vertisols. Formen dannes ved en langsom omrøring, når jorden skiftevis blødes op og udtørres. Omrøringen kan nå indtil 1 m dybde.