Lermineraler, pladeformede, mikroskopiske mineraler, som giver ler dets plasticitet, hærdner ved tørring og brænding og er krystallinske. Lermineraler omfatter lagsilikaterne serpentin-kaolin, talk-pyrophyllit, smectit, vermiculit, glimmer, sprødglimmer, chlorit og sepiolit-palygorskit samt krystallinske oxider og hydroxider med samme egenskaber. Lermineraler dannes ved fysisk og kemisk forvitring og ved hærdning af sedimenter (se diagenese). De kan mellem de enkelte plader optage vand og næringsstoffer, hvilket betinger plasticiteten.