Geologiske boringer, foretages for at hente geologiske prøver fra ellers utilgængelige lag i dybet eller for at muliggøre udvinding af olie, gas eller opløselige salte i undergrunden. Dybe, videnskabelige boringer henter prøver af bjergarter, væsker og gasser og giver mulighed for at måle egenskaber som elektrisk ledningsevne, porøsitet, radioaktivitet og varmestrømning i borehullet. Med specielle boreskibe kan boringer foretages i oceanbunden på flere kilometers vanddybde (se Ocean Drilling Program). Verdens dybeste boring er foretaget på Kolahalvøen og har nået en dybde af 12 km.