Geodætisk kurve på en flade i rummet, er en kurve på fladen, som beskriver den korteste vej mellem to punkter på fladen, se differentialgeometri.