Geocentrisk verdensbillede, ptolemæisk verdensbillede, forestilling om, at Jorden er verdens stillestående centrum, hvorom Solen, stjernerne og planeterne bevæger sig; i modsætning til heliocentrisk verdensbillede, hvori Solen er centrum. Se astronomi (astronomiens historie).