Et geocentrisk selskab er en type af transnationale selskaber, der planlægger og udfører deres produktions- og markedsføringsaktiviteter ud fra globale fordelagtighedskriterier. Selskabet fokuserer på et globalt forretningssystem i modsætning til det enkelte geografiske marked, fx et land, eller det enkelte udenlandske datterselskab. Ofte tilbyder det geocentriske selskab standardiserede produktlinjer på regionalt eller globalt plan.