Genoptræning, genopretning af tabte fysiske, psykiske og sociale funktioner efter en sygdom. Alle patienter med et lægefagligt begrundet genoptræningsbehov skal tilbydes en genoptræningsplan ved udskrivning fra et sygehus. Planen medgives patienten i skriftlig form med angivelse af, hvor og hvornår genoptræningen skal påbegyndes. Se også ergoterapi og fysioterapi.