Gennemsnitslevealder, middellevetid, se dødelighed.