Generativ fonologi, (afledt af lat. generare 'avle, frembringe'), se fonologi.