Generationsmodel, teoretisk økonomisk modelkonstruktion, hvori personkredsen antages udskiftet, efterhånden som tiden går. Modellen har vist sig nyttig ved studiet af markedsmekanismer over længere perioder, idet et kunstigt sidste tidspunkt i modelkonstruktionen derved undgås. Den amerikanske økonom Paul A. Samuelson gjorde første gang brug af modellen i et studium af den økonomiske funktion af penge som værdiopbevaringsmiddel. Generationsmodellen er siden blevet et naturligt værktøj inden for bl.a. vækst- og konjunkturteori. Se også økonomiske modeller.