Gastryk, det tryk, som en gas udøver på sine omgivelser; spiller en vigtig rolle i astronomien, da en stjernes struktur er bestemt af en balance mellem indadrettede gravitationskræfter og udadrettede kræfter som følge af aftagende tryk ud gennem stjernen. Det vigtigste trykbidrag i Solen og i de fleste andre lette stjerner er gastrykket, som er proportionalt med gassens densitet og temperatur. Trykket opretholdes af den stadige energiproduktion fra kernereaktioner i de centrale dele. Gastrykket i Solens centrum er ca. 2 ∙ 1011 bar.