Gasrensemasse, materiale til rensning af den rå gas i et kulgasværk. Massen består af myremalm, som i hovedsagen er jern(III)hydroxid; den ligger i store flade kasser med en lagdybde på 30-50 cm. Gassen ledes igennem laget, og jernhydroxidet oxiderer gassens hydrogensulfid (H2S) til frit svovl. Desuden bindes gassens hydrogencyanid som berlinerblåt. Rensemassens reaktionsevne kan opretholdes ved periodisk gennemblæsning med luft; luftens oxygen bringer jernindholdet tilbage til jern(III)-formen.