Garrottere, (af fr. garrotter baste og binde, sp. garrotear prygle), henrette ved garrotten.