Gangdag, rogationsdag, korsbyrd, i katolsk tid betegnelsen på en helligdag med bøn, allehelgenslitani og procession med kors og faner. De sidste tre dage før Kristi himmelfartsdag gik man således i procession på markerne for at nedbede Guds velsignelse over afgrøden. Efter Reformationen blev gangdagene, der traditionelt blev afsluttet med et gilde, langsomt kvalt og afløst af bededage.