Gangarv, arveretlig ordning i landskabslovene med undtagelse af Jyske Lov. Ifølge reglerne om gangarv skulle arven efter en person, der ikke efterlod sig børn eller børnebørn, deles lige mellem arvingerne uanset køn og uanset slægtskabets nærhed til arvelader.