G, tyngdeaccelerationen ved Jordens overflade, dvs. accelerationen af et legeme, der falder frit uden luftmodstand. Dens standardværdi defineres som 9,80.665 m/s2. Se også g-påvirkning.