Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus (se husmand), hvor dette normalt ikke var tilfældet. Den sociale afgrænsning opefter udtrykkes ved tilføjelsen bonde- (se bondegård). I 1800-t. blev grænsen for en gård nedefter fæstnet ved 1 td. hartkorn i den officielle statistik (fra 1835) og ved Landkommunalloven af 1841, jf. udtrykkene gårdejer og gårdmand. Betegnelsen gård anvendes i dag om alle typer af landbrug med undtagelse af de mindste.