Futureskontrakt, (1. led af eng. future 'fremtid'), bindende aftale om fremtidig levering af en valuta eller en vare til en på forhånd aftalt dato og pris (forwardkontrakt), som er standardiseret mht. beløbsstørrelse og terminstidspunkt. Til forskel fra forwardkontrakter afregnes futureskontrakter dagligt i kontraktperioden parterne imellem, den såkalte mark to market-beregning. Hvis futuresprisen er gået op siden den foregående dags notering, modtager køberen differencen med det samme, og hvis prisen er gået ned, betaler køberen. Kontrakterne kan enten afsluttes ved fysisk levering af den handlede vare eller blot udløbe som endeligt afregnede gennem de løbende mark to market-betalinger. Se også forwardkontrakt og finansielle markeder.