Fundamentalgruppe er et matematisk begreb indført af den franske matematiker Henri Poincaré i 1895. I et topologisk rum betragter man alle lukkede sammenhængende kurver, der begynder og ender i det samme punkt, såkaldte løkker i det topologiske rum. Man definerer produktet af to sådanne løkker ved at gennemløbe dem efter hinanden. Regnes to løkker for ens, når de jævnt kan deformeres over i hinanden, opstår der herved en gruppe, som kaldes fundamentalgruppen af det topologiske rum. Denne gruppe er af afgørende betydning i topologien.