Fundament, (af lat. fundamentum, af fundare 'grundlægge'), den nederste del af en bygningskonstruktion, fx en facadevæg eller en pille, der overfører mere eller mindre koncentrerede belastninger til jorden. Fundamenter udføres overvejende af beton, men ældre bygninger kan være funderet på træ eller kampesten. Se fundering.