Fremleje er lejers overladelse af brugen af det lejede til en anden person; kan som hovedregel kun ske med ejerens samtykke. Fremleje af udlejningslejligheder er reguleret i Lejeloven.