Lejeloven

Artikelstart

Lejeloven, egl. Lov om leje, lov, der regulerer leje af hus eller af lokaler. Lejeloven indeholder regler om regulering af forholdet mellem ejer og lejer. Mange af lovens bestemmelser er ufravigelige til fordel for lejeren. Vigtige bestemmelser regulerer lejeaftalen, mangler ved det lejede, vedligeholdelsen, lejerens brug af det lejede, lejebetaling, varmebetaling, forbedringer, fremleje, bytte og opsigelse, ophævelse pga. misligholdelse fra lejers side, fraflytning samt regler om boligretten, hvor lejesager behandles.

I Danmark indførtes en almindelig lejelovgivning i 1937 i form af en lov vedrørende beboelseslejemål og en lov vedrørende erhvervslejemål. Som følge af boligmanglen under og efter 2. Verdenskrig blev der vedtaget en række midlertidige love, som navnlig indførte huslejestop og opsigelsesforbud fra udlejers side.

I 1967 blev lejelovgivningen atter opdelt i to love: Lov om leje, som gælder i hele landet, og Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, som gælder i de større kommuner og indeholder regler om, hvordan lejen beregnes i boliglejemål — såkaldt omkostningsbestemt husleje. I 1989 blev Erhvervslejereguleringsloven gennemført med regler om lejeforhøjelse og lejenedsættelse i erhvervslejemål.

Beboelseslejemål reguleres i dag af Lov om midlertidig regulering af boligforholdene og af Lov om leje, mens erhvervslejemål reguleres af Erhvervslejereguleringsloven og af Lov om leje.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig