Frekvensanalysator, spektrumanalysator, måleapparat, som beskriver frekvensindholdet i et sammensat signal. Resultatet vises ofte på et display som signalets frekvensspektrum. De fleste elektriske frekvensanalysatorer benytter digitalteknik, idet signalet konverteres til et digitalt signal og Fouriertransformeres (se Fourieranalyse) med en mikroprocessor. Andre apparater benytter båndfiltre eller en frekvensjusterbar radiomodtager. Optiske frekvensanalysatorer udnytter som regel et optisk gitter, som opdeler lyset i forskellige farver, dvs. optiske frekvenser. Andre signalformer som fx bølgebevægelser kan frekvensanalyseres ved, at de omsættes til et elektrisk signal og behandles i et elektrisk apparat.