Fredspibe, populært udtryk for nordamerikanske indianeres ceremonielle piber. Piberne anses for et middel til kommunikation med de højere magter og opbevares i særligt udvalgte personers varetægt. De ryges efter ritualiserede forskrifter af vigtig symbolsk betydning. Nogle piber regnes for så kraftfulde, at kun indviede personer kan ryge dem. Forud for underskrivning af traktater anvendtes piberne til ceremoniel rygning mellem parterne, hvilket ifølge indianerne beseglede traktaten som hellig og bindende.