Franko, portofrit; med porto betalt, på fr. port payé, forkortet PP.