Fotokopiere, (se fotokopi), fremstille fotokopier.