Fotokopi, (gr. foto- + lat. kopi), fotografisk gengivelse af en tekst, en tegning el. et andet grafisk arbejde.