Fortiter in re, suaviter in modo er et udtryk, der tillægges jesuiterordenens fjerde general, Claudio Aquaviva (1543-1615), som på den måde angiver, hvordan herskerne bør være over for deres undergivne.