Forsvar inden for strafferetsplejen, er retten til et forsvar et centralt led i alle civiliserede retssystemer og fastsat i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. En tiltalt skal kende den anklage, der er rejst imod vedkommende, og have mulighed for at forsvare sig imod den ved fx at indkalde vidner og afhøre anklagemyndighedens vidner, såkaldt equality of arms. En person, der er sigtet for en forbrydelse i Danmark, er berettiget til at vælge en forsvarer. For så vidt muligt at indføre lige vilkår for forsvarer og anklagemyndighed skal forsvareren allerede under efterforskningen have adgang til hele det materiale, som taler imod dennes klient. Se endvidere beskikket forsvarer.