Forsikringstiden er den periode, i hvilken forsikringsselskabet er ansvarlig for betaling af forsikringstagerens eller andres skader, enten fordi årsagen til skaden er indtrådt i forsikringstiden, fordi virkningen af skaden har vist sig i forsikringstiden, eller fordi kravet er rejst i forsikringstiden. Det afhænger af, hvilket princip der finder anvendelse. Det vil fremgå af de almindelige forsikringsbetingelser (det med det småtrykte), som er blevet udleveret i forbindelse med tegningen af forsikringen.