Forseglede varer er en særlig emballage, som beskytter varen og tjener som sikkerhed for, at varen ikke har været åbnet. Hvis forseglingen ved fx plombering har været brudt, kan det have betydning for forbrugerens fortrydelsesret eller dennes returret ved forseglede lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer, hvis forbrugeren havde brudt plomberingen, under forudsætning, at forbrugeren er blevet udtrykkeligt gjort bekendt med, at fortrydelsesretten ikke kan gøres gældende, hvis plomberingen er brudt.