Fortrydelsesret, ret til at træde tilbage fra et løfte, som ellers ville have forpligtet løftegiveren. Der er ikke efter dansk ret nogen almindelig adgang til at fortryde en aftale. Fortrydelses- eller returret kan være en følge af en forretnings faste praksis eller være særskilt aftalt. Derudover indeholder forskellige love regler om fortrydelsesret. Efter Forbrugeraftaleloven har en forbruger 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg og ved aftaler indgået uden for fast forretningssted, fx i forbindelse med selskabelige sammenkomster. Efter Forsikringsaftaleloven har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret ved indgåelse af forsikringsaftaler. Fra 1996 indførtes fortrydelsesret for køb af bolig i seks hverdage fra aftalens indgåelse, mod at køberen betaler en godtgørelse på 1% af købesummen til sælgeren og i 1997 indførtes regler om fortrydelsesret i 10 dage efter aftalens indgåelse for købere af timeshareanparter. Fortrydelsesret må ikke forveksles med retten til at hæve en aftale pga. fx mangler eller forsinkelse.