fortrydelsesret

Artikelstart

Fortrydelsesret er en ret til at træde tilbage fra et løfte, som ellers ville have forpligtet løftegiveren. Der er ikke efter dansk ret nogen almindelig adgang til at fortryde en aftale. Fortrydelses- eller returret kan være en følge af en forretnings faste praksis eller være særskilt aftalt. Derudover indeholder forskellige love regler om fortrydelsesret.

Der gælder ikke en almindelig fortrydelsesret eller ombytningsret for forbrugeren ved køb af varer i den fysiske handel, men sælgeren kan have givet forbrugeren, en returret. Især ved køb af julegaver, kan sælgeren have givet mulighed for, at julegaver kan byttes inden for en rimelig frist, som kan være baseret på en udviklet branchekutyme, især blandt stormagasiner.

Efter Forbrugeraftaleloven har en, forbruger 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted, fx i forbindelse med selskabelige sammenkomster.

Efter Forsikringsaftaleloven har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret ved indgåelse af forsikringsaftaler. Fra 1996 indførtes fortrydelsesret for køb af bolig i seks hverdage fra aftalens indgåelse, mod at køberen betaler en godtgørelse på 1% af købesummen, til sælgeren og i 1997 indførtes regler om fortrydelsesret i 10 dage efter aftalens indgåelse for købere af timeshareanparter.

Fortrydelsesret må ikke forveksles med retten til at hæve en aftale pga. fx mangler eller forsinkelse efter Købeloven.

Forbrugerens forpligtelser

Forbrugeren skal ved tilbagetræden fra en købsaftale afsende eller aflevere varen til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage varen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter, at forbrugeren har givet meddelelse til den erhvervsdrivende om udnyttelse af fortrydelsesretten, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varen.

Forbrugeren skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, medmindre den erhvervsdrivende enten har indvilliget i at afholde omkostningerne, eller ikke har overholdt pligten, til at oplyse forbrugeren om, at vedkommende skal betale udgifterne ved tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse.

Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, som vedkommende i almindelighed, dvs. efter almindelig praksis i forretninger, der sælger tilsvarende varer, ville have fået lov til i en forretning. Fastlæggelsen af værdiforringelsen vil altid bero på en konkret vurdering. Fortrydelsesretten bevares, selvom varen ikke er i samme stand, som ved købet, men værdiforringelsen kan være så væsentlig, at der ikke kan blive udbetalt noget beløb til forbrugeren ved dennes udnyttelse af fortrydelsesretten.

Forbrugeren bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten af denne i forbindelse med forbrugerens udnyttelse af fortrydelsesretten. Fastlæggelsen af værdiforringelsen vil altid bero på en konkret vurdering.

Den erhvervsdrivendes tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren ved dennes udnyttelse af fortrydelsesretten skal ske uden unødig forsinkelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig