Forprang, ældre betegnelse for opkøb af landbrugsvarer uden for købstæderne med henblik på videresalg til en højere pris. Forprang var oprindelig forbudt, da bønderne som en følge af købstadsprivilegierne kun måtte sælge deres landbrugsvarer i byerne. Forbuddet måtte indskærpes gentagne gange, fx i Christian 5.s Danske Lov fra 1683 og i en forordning fra 1741. I 1790'erne blev forprang delvis lovliggjort på Sjælland for at sikre Københavns fødevareforsyning. I 1815 udvidedes bykøbmændenes muligheder for opkøb i landdistrikterne, og fra 1845 fik bønderne samme mulighed. Forbuddet mod forprang bortfaldt helt med Næringsloven af 1857. I 1900-t. er betegnelsen forprang blevet anvendt om handel, der foregår forud for åbningen af et marked.