Formularproces, særlig romerretlig procesform, som blev udviklet i de sidste århundreder f.Kr. og anvendt i den klassiske periode, dvs. i de første århundreder e.Kr. Formularprocessen har navn efter den formula, som parterne udarbejdede med bistand af prætor, og hvori det fastlagdes, hvad dommeren skulle tage stilling til under retssagen. Se også actio.