Formation, den basale enhed i inddelingen og navngivningen af geologiske aflejringer. En formation skal være tydeligt forskellig fra andre formationer og være afsat som et sammenhængende legeme. Tykkelsen kan variere fra mindre end en meter til mere end en kilometer, og arealet fra nogle få km2 til mange tusinde.