Aflejringer, sedimenter, geologiske materialer, der er afsat efter transport. I sedimentologien skelnes mellem vindaflejringer (æolisk sediment), havaflejringer (marint sediment), flodaflejringer (fluvialt sediment), søaflejringer (lakustrint sediment), moræneaflejringer (glacialt sediment, till) og saltaflejringer (kemisk sediment). Se også sedimenter.