Formaliter, (lat., af formalis), efter formen; formelt; det modsatte af realiter.