Realiter, (lat., af realis), virkelig; i virkeligheden.