Forhørsret, i den tidligere militære retspleje en ret, som bl.a. kunne nedsættes af chefen for et orlogsskib på togt uden for dansk havn. En forhørsret kunne iværksætte en forundersøgelse eller foretage enkeltstående retshandlinger, hvis en sags undersøgelse ikke kunne afvente skibets hjemkomst. Adgangen til at nedsætte en forhørsret er ikke medtaget i Militær straffelov af 2005. Se også militær strafferet og retspleje.