Fordømmelse, teologisk betegnelse for menneskets kår under synden; ifølge denne tankegang efterfølges fordømmelse af domfældelse og straf. Vedr. evig fordømmelse, se fortabelse og helvede. Vedr. kirkelig brug, se anatema og ekskommunikation.